Monday, August 10, 2009

"SETTING KERJA SOSIAL"

Dalam kerja sosial, terdapat beberapa golongan individu yang menghadapi masalah atau ketidakfungsian dan menjadi kelompok sasaran utama bagi pekerja sosial untuk membantu mereka meningkatkan potensi dan keupayaan diri. Antara golongan ini adalah:

Golongan penagih dadah


Penagih-penagih dadah diberi rawatan khusus dan pemulihan dari segi rohani dan jasmani agar mereka dapat pulih dan diterima semula dalam masyarakat.

Golongan orang kurang upaya
Masyarakat perlu prihatin terhadap golongan ini kerana mereka tidak berupaya dari segi fizikal dan memerlukan bantuan. Kemudahan untuk mereka juga harus di pertingkatkan dari masa ke semasa.Bagi individu yang mengalami kecacatan mental seperti syndrome down ini, penjagaan dan rawatan pemulihan yang khusus diberikan untuk mereka supaya sekurang-kurangnya mereka mampu menguruskan diri mereka sendiri.

Golongan warga emas


Golongan ini sepatutnya diberi penjagaan rapi dan mempunyai tempat penjagaan yang kondusif agar kebajikan mereka terjamin.

Golongan miskin


Golongan miskin bukan sahaja terdapat di kawasan luar bandar, malah di bandar-bandar besar. Ada juga di antaranya yang mengalami kecacatan fizikal meminta sedekah dan mengharapkan bantuan dari orang ramai yang bersimpati.

"Apakah persepsi anda terhadap golongan-golongan ini?
Bantulah mereka menjalani hidup seperti insan lain yang sempurna...."


No comments:

Post a Comment